Skip to main content

Meerdere talen gebruiken

Wings biedt uitstekende ondersteuning voor andere. De belangrijkste kenmerken:

  • Maak meerdere taalversies van pagina's, zodat gebruikers kunnen overschakelen naar een andere taalversie van een pagina
  • Ingebouwde microcopy (formulierlabels, bevestigingsberichten, enz.) voor meer dan 20 talen
  • De mogelijkheid om taalspecifieke navigatiemenu's te configureren
  • De mogelijkheid om je eigen vertaalbestand te maken (delen van) een bestaande voor microcopy te overschrijven

Je kunt hier een primaire taal instellen, ook andere talen die je wilt gebruiken.

Project-brede vertalingen voor specifieke teksten

Er zijn nogal wat tekstjes standaard ingesteld, zoals "... is gedoneerd aan deze inzamelingsactie" op fundraiser-pagina's. Je kunt echter je eigen tekstjes instellen die standaard worden gebruikt in je project, en daar desgewenst per campagne van pagina weer van afwijken.

Ga naa to Languages -> Translations om een 'translation' aan te maken voor een taal:

Ga vervolgens naar de instellingen voor vertalingen van uw app en selecteer de vertaling die je zojuist hebt gemaakt:

Alternatieve kopij instellen voor specifieke campagnes

Ga naar het tabblad 'Copy' voor een campagne om alternatieve teksten in te stellen.

Meerdere talen gebruiken

Wil je meerdere talen gebruiken, voeg deze dan eerst toe op deze instellingenpagina.

Wil je de secundaire (of tertiaire) taalpagina's apart van de primaire taalpagina's publiceren? Publiceer ze in dat geval en link er apart van andere pagina's naar of link ernaar in het hoofdmenu. Opmerking: bij pagina's in andere talen dan de taal die is ingesteld als de primaire taal, wordt taalcode toegevoegd als url-parameter. Het artikel dat je hieronder ziet, krijgt bijvoorbeeld het pad/articles/demo-article?lang=nl.

Wil je dezelfde pagina in meerdere talen publiceren? Publiceer dan gewoon dezelfde pagina/artikel/campagne in een andere taal, maar gebruik dezelfde slug als degene die in de primaire taal is gepubliceerd In het bovenstaande voorbeeld is er ook een Engels artikel met de slug /demo -article, die je kunt zien op demo.wings.dev/articles/demo-article.

Zoals je zou verwachten, is de Nederlandse versie te vinden op demo.wings.dev/articles/articles/demo-article?lang=nl.